02433422266 

مبل ال 188

مبل ال 188 با ترکیب چوب و پارچه گرمای خاصی به فضای منزل شما میدهد.در حالت استاندارد مبل ال 188 شامل یک ضلع 3 نفره، یک ضلع دو نفره ،یک کنج و یک مبل یک نفره میباشد که به درخواست مشتری هر جز آن قابل تغییر است و می توان طول هر ضلع را کوچکتر و یا بزرگتر سفارش داد.نوع پارچه و رنگ پارچه نیز به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.

قیمت :
قیمت با تخفیف :